หน้าแรก

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และแนวปฏิบัติการเข้าสอบ


มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ( covic 19 )

  • โรงเรียนดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะทางสังคม ( Social Distancing ) ใช้ห้องเรียนในการจัดสอบ ไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างโต๊ะผู้เข้าสอบ 1.5 เมตร
  • โรงเรียนกำหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจนและจะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ตามสถานที่โรงเรียนจัดให้
  • โรงเรียนเตรียมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  • ให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
  • ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบทุกคน ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนโดยผู้ผ่านการคัดกรองจะมีสติกเกอร์ที่ทางโรงเรียนจัดทำ ติดไว้ที่เสื้อเพื่อยืนยันว่าคัดกรองแล้ว
  • ในวันสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนเดิมออกให้มาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

การรับสมัคร
  • ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์
  • ผู้ที่ไม่สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ ให้มาติดต่อที่โรงเรียน ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563
  • ถ้ารายชื่อไม่ถูกต้องหรือรายชื่อตกหล่นให้แจ้งโรงเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์

การสอบ/คัดเลือก

ม.1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563

ม.4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563

การประกาศผลสอบ

ม. 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์

ม. 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์

การรับรายงานตัว/มอบตัว

ม. 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563

ม. 4 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก


Copyright © 2019. All rights reserved. จัดสร้าง By ครูพัชรพล